62 / 100

รับติดตั้งโรงงานผลิต น้ำดื่ม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ น้ำ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมาก ๆโดบเฉพาะในต่างจังหวัดที่ดื่มน้ำบ่อแต่ในปัจจุปัน หันมาดื่มน้ำro กันมากขึ้น มีโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กและใหญ่ เกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ว่าธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดจะแข่งขั้นกันสูงมากแต่ เช่นกันยังมีช่องว่างในตลาดอีกมากมาย

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตั้งโรงงานน้ำดื่มจาก บริษัทติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 

1. อาคารสถานที่หรือโรงเรือนผลิต

ควรวางแบบให้เหมาะและมีพื้นที่ต่างๆเช่น พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ บรรจุ ซักล้าง เก็บสารเคมี  สต๊อกสินค้าและวัตุถุดิบ  เป็นต้น

2. ควรเลือกบริษัทติดตั้งโรงงานน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน

ควรเลือกที่เหมาะสมเช่นมีการขออนุญาติเลขหมายอย และทำแบบเปลนเครื่องเพื่อนำเสนอหรือยื่นต่อสสจได้

3. พื้นที่การติดตั้งโรงงานน้ำดื่มต้องสามารถขอใช้ไฟได้

ไม่ว่าจะเป็น 2 หรือ 3 เฟส

4. ควรมีแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำที่จะนำมาผลิตน้ำดื่ม จะเป็นน้ำบาดาล(ต้องจดทะเบียน) หรือ น้ำประปา(ใช้บิลค่าน้ำเดือนล่าสุด)ก็ได้

5. ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งประเมินสถานที่

การทำ โรงงานน้ำดื่ม จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่ อย. รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาตรวจสอบโรงงานน้ำดื่ม ว่าถูกต้องตามหลักมาตรฐานหรือไม่