ระบบน้ำอุตสาหกรรม

ระบบน้ำอุตสาหกรรม น้ำถูกแบ่งออกตามมาตรฐานต่างๆ โดยใช้ค่านำไฟฟ้า หรือ ค่าความต้านทานไฟฟ้า เป็นเกณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละชนิด เช่น น้ำสำหรับอุตสาหกรรมยา, น้ำสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, น้ำสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, น้ำสำหรับอุตสากรรมอาหารและน้ำดื่ม, น้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ เป็นต้น โดยน้ำสามารถแบ่งชนิดตามคุณภาพการใช้งานดังนี้
Type 1 water (Ultra Pure Water)
น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด

มีค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า <0.056 µS/cm

หรือความต้านทาน มากกว่า >18 MΩ.cm

ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม Micro Elcetronic, Semi-Conductor

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์

Type 2 water (Pure Water, DI Water)
น้ำชนิดนี้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง

มีค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า <1.0 µS/cm

หรือความต้านทาน มากกว่า >1.0 MΩ.cm

น้ำประเภทนี้ เป็นน้ำที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมยาและเภสัชกรรม

และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

อุตสาหกรรมยาและห้องปฏิบัติการ

ระบบเครื่องกรองน้ำ RO

น้ำ RO เป็นที่แพร่หลายในวงการผลิตอาหาร และใช้เป็นน้ำดิบ

สำหรับระบบต่างๆที่มีความสะอาดสูงกว่า

น้ำ RO เป็นที่แพร่หลายในวงการอาหาร

เนื่องจากไม่ทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยน

ไม่มีเชื้อโรค กำจัดเกลือได้

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

น้ำอ่อน หรือ Soft Water คือน้ำที่ถูกกรองเอาความกระด้าง

ออกไปจนหมด ความกระด้างที่ว่าคือสารจำพวก Ca , Mg

ที่ปะปนอยู๋ในน้ำเป็นต้น เครื่องผลิตน้ำ Soft

ไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ แต่เราสามารถฆ่าเชื้อ

จากน้ำ Soft ด้วยวิธีอื่นได้ บางที่ใช้นำ Soft เป็นน้ำดื่ม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Softener

ระบบผลิตน้ำประปา

น้ำประปาเป็นน้ำใส และ ปราศจากเชื้อโรค

แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามี 2 แหล่งด้วยกันคือ

น้ำผิวดินซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องความขุ่น

และ น้ำบาดาลซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องสนิมเหล็ก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบตกตะกอน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกกำจัดสนิมเหล็ก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั้งหมดของเรา
สินค้าทั้งหมดบริการของเรา