แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม สำหรับท่านผู้ที่สนใจต้องการจะลงทุนทำน้ำดื่มขาย บริษัทมี ทั้งแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก ต้องพื้นที่อะไรบ้าง

 

Share this post