เครื่องล้างขวด24หัว 

14,500 ฿

เครื่องล้างขวด24หัว สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำผลไม้ขนาดเล็กติดต่อสอบถามเพิ่มขอรายละเอียดเพิ่มโทรศัพท์ 080-477-4646